FAQ

Ear / Eye / Nose

Acetazolamide 250mg, 30 tablets

Acetazolamide 250mg, 30 tablets
032060

Acetazolamide 250mg, 30 tablets

Acetazolamide 250mg, 30 tablets
058940

Aciclovir 3% Eye Ointment, 4,5g

Aciclovir 3% Eye Ointment, 4,5g
034145

Aciclovir 3% Eye Ointment, 4,5g

Aciclovir 3% Eye Ointment, 4,5g
032530

Allergo Comod nasal spray 20mg/ml, 15ml

Allergo Comod nasal spray 20mg/ml, 15ml
255090

Allergodil eyedrops 0.5mg/ml, 6ml

Allergodil eyedrops 0.5mg/ml, 6ml
047710

Allergodil nasal spray 1mg/ml, 10 ml

Allergodil nasal spray 1mg/ml, 10 ml
047720

Aluminium Acetate Eardrops 12%, 20ml

Aluminium Acetate Eardrops 12%, 20ml
024030